Category Archives: Ebook-How to write

Cách viết một câu: và cách đọc một cuốn sách của tác giả Stanley Fish

Tóm tắt, Stanley Fish là một nhà văn nhiệt tình. Anh cố gắng truyền tải lòng nhiệt tình qua cấu trúc câu hiệu quả, ngắn gọn trong cuốn sách đáng để đọc. Nếu bạn quan tâm tới chủ đề viết và đọc thì cuốn sách này đáng cho bạn tham khảo. Cuốn sách dày 175 trang và ngôn ngữ là tiếng anh.

Xem đường link dưới đây để down về nha !!

http://www.mediafire.com/?zekd15dcry23vbf