Category Archives: Thẻ tạm trú

Hướng dẫn thủ tục làm Thẻ tạm trú

Hướng dẫn thủ tục làm thẻ tạm trú

Hồ sơ gồm:

-Công văn đề nghị cấp Thẻ tạm trú (Mẫu N5A/M – đóng dấu theo hướng dẫn trong đơn)  -Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú ( Mẫu N5B/M – Ký tên đóng dấu)

-Giấy giới thiệu

-Bản chính Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài còn hạn sử dụng trên 1 năm và có thị thực còn giá trị

-Sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú chứng minh đã khai báo tạm trú tại công an phường xã, thị trấn

-Bản sao y có chứng thực các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy phép thành lập VPĐD, chi nhánh công ty (gồm giấy thông báo hoạt động) kèm Giấy đăng ký mẫu dấu và Giấy đăng ký mã số thuế

hoặc Giấy phép lao động

-Thẻ tạm trú cũ (nếu đã được cấp)

-3 hình 2×3 chụp phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr Linh: 0983 946 062

linhav5000@gmail.com

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van dau tugiai the doanh nghiepbo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luattu van dau tuthay doi dai dien phap luat,lap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tu

 

the tam tru | gia han visa | dich vu lam the tam tru | visaviet nam | xin cap the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | dich vu lamthe tam tru cho nguoi nuoc ngoaithe tam tru nguoi nuoc ngoai | thu tuc xin thetam tru cho nguoi nuoc ngoai cap the tam tru | thu tuc gia han visa cho nguoinuoc ngoai | thu tuc lam the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | thu tuc xin cap thetam tru gia han tam tru cho nguoi nuoc ngoai | thu tuc cap the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | lam the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | gia han the tam tru chonguoi nuoc ngoai | dich vu visa | dich vu lam visa | the thuong tru cho nguoi nuocngoai | thu tuc xin gia han visa cho nguoi nuoc ngoai | gia han visa cho nguoinuoc ngoai tai viet nam

the tam tru | gia han visa | dich vu lam the tam tru | visa viet nam | xin cap the tam tru cho nguoi nuoc ngoai dich vu lam the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | the tam tru nguoi nuoc ngoai | thu tuc xin the tam tru cho nguoi nuoc ngoai cap the tam tru | thu tuc gia han visa cho nguoi nuoc ngoai | thu tuc lam the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | thu tuc xin cap the tam tru | gia han tam tru cho nguoi nuoc ngoai | thu tuc cap the tam tru cho nguoi nuoc ngoai |lam the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | gia han the tam tru cho nguoi nuoc ngoai | dich vu visa | dich vu lam visa | the thuong tru cho nguoi nuoc ngoai |thu tuc xin gia han visa cho nguoi nuoc ngoai | gia han visa cho nguoi nuoc ngoai tai viet nam