Category Archives: Lý Lịch Tư Pháp

Lý Lịch Tư Pháp Cho Người Việt Nam và Người Nước Ngoài Quận 11-Mr Linh:0983 946 062

Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp Tại TP.HCM

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


– Luật Lý lịch tư pháp 2009
– Nghị định số 111/2010/NĐ – CP của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp
– Thông tư 13/2011/TT – BTP của Bộ Tư pháp

 

 

Lý lịch tư pháp cho người Việt Nam và  người nước ngoài được cấp bởi Sở Tư pháp, nơi đương sự có hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam đang cư trú ở trong nước), nơi đương sự thường trú trước khi xuất cảnh (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài), nơi đương sự đăng ký tạm trú (đối với người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam).

 

Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp cho người Việt Nam và  người nước ngoài như sau:

– Đối với công dân trong nước

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư phápphải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

Kèm theo đơn phải có bản chụp giấy chứng minh nhân dân và bản chụp hộ khẩu nơi thường trú của đương sự.

– Đối với người nước ngoài

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư phápphải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác, đồng thời phải nộp bản chụp Hộ chiếu và bản chụp thẻ thường trú hoặc giấy tạm trú tại Việt Nam.

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư phápphải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác, đồng thời phải nộp bản chụp Hộ chiếu và giấy xác nhận nơi thường trú trước khi xuất cảnh.

Trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp quy định như sau:

Đối với công dân trong nuớc, phải có văn bản ủy quyền được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận;

Nếu người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Liên hệ: Mr Linh: 0983 946 062


Email: linhav5000@gmail.com
Website: www.dichcongchunggiare.com

http://www.dichthuatgiare.net

 

 

 

 ly lich tu phap   |  dich vu gia re   |  thu tuc xin cap phieu ly lich tu phap   |  ho so xin cap phieu ly lich tu phap   | thu tuc xin cap phieu ly lich tu phap   |  cap phieu ly lich tu phap   |  ly lich tu phap lam o dau   |  mau ly lich tu phap   |  thu tuc lam ly lich tu phap   |  mau phieu ly lich tu phap   |  giay phep lao dong   |  dich vu ke toan   |  thanh lap cong ty   |  thanh lap doanh nghiep   |  doi bang lai xe   |  the tam tru   |  thanh lap cong ty   |   dich vu thanh lap cong ty   |   thanh lap doanh nghiep   |   dich vu thanh lap doanh nghiep   |   thu tuc thanh lap doanh nghiep   |

Tagly lich tu phapdich vu gia re, thu tuc xin cap phieu ly lich tu phapho so xin cap phieu ly lich tu phapthu tuc xin cap phieu ly lich tu phapcap phieu ly lich tu phaply lich tu phap lam o daumau ly lich tu phapthu tuc lam ly lich tu phapmau phieu ly lich tu phapgiay phep lao dongdich vu ke toanthanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdoi bang lai xethe tam tru

ly lich tu phapxin ly lich tu phapmau ly lich tu phapluat ly lich tu phapphieu ly lich tu phapxin lý lịch tư pháplý lịch tư pháptu van luat, tu van phap luatmẫu lý lịch tư pháp , luật lý lịch tư pháp phiếu lý lịch tư phápthu tuc lam ly lich tu phapthủ tục làm lý lịch tư pháplam ly lich tu phap,làm lý lịch tư pháp, thủ tục cấp lý lịch tư phápthu tuc cap ly lich tu phapthu tuc xin cap ly lich tu phapthủ tục xin cấp lý lịch tư phápthủ tục cấp phiếu lý lịch tư phápthu tuc cap phieu ly lich tu phapdich vu lam ly lich tu phapdịch vụ làm lý lịch tư phápdịch vụ làm lý lịch tư phápthủ tục xin lý lịch tư phápphiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài , phieu ly lich tu phap cho nguoi nuoc ngoai ,lam ly lich tu phap nhanh , làm lý lịch tư pháp nhanh , ly lich tu phap tphcm , giấy lý lịch tư pháp giay ly lich tu phap , phieu ly lich tu phap , mau ly lich tu phap , phieu ly lich tu phap so 1 phieu ly lich tu phap so 2

ly lich tu phapxin ly lich tu phapmau ly lich tu phapluat ly lich tu phapphieu ly lich tu phapxin lý lịch tư pháplý lịch tư pháptu van luattu van phap luatmẫu lý lịch tư phápluật lý lịch tư phápphiếu lý lịch tư phápthu tuc lam ly lich tu phapthủ tục làm lý lịch tư pháplam ly lich tu phaplàm lý lịch tư phápthủ tục cấp lý lịch tư phápthu tuc cap ly lich tu phapthu tuc xin cap ly lich tu phapthủ tục xin cấp lý lịch tư phápthủ tục cấp phiếu lý lịch tư phápthu tuc cap phieu ly lich tu phapdich vu lam ly lich tu phap,dịch vụ làm lý lịch tư phápdịch vụ làm lý lịch tư phápthủ tục xin lý lịch tư phápphiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoàiphieu ly lich tu phap cho nguoi nuoc ngoailam ly lich tu phap nhanhlàm lý lịch tư pháp nhanhly lich tu phap tphcmgiấy lý lịch tư phápgiay ly lich tu phapphieu ly lich tu phapmau ly lich tu phapphieu ly lich tu phap so 1,phieu ly lich tu phap so 2