Category Archives: Bằng Lái Xe Nước Ngoài

Đổi Bằng Lái Nước Ngoài Quận Bình Tân-Mr Linh: 0983 946 062

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài Tại TP.HCM

Hồ sơ gồm:
Đơn xin thi đổi lấy giấy phép lái xe

-Bản chính hoặc bản dịch tiếng Việt có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp quận/huyện Giấy phép lái xe nước ngoài
Hộ chiếu nước ngoài có thị thực nhập cảnh còn hạn tối thiểu 1 tháng
Giấy phép lái xe Việt Nam cũ (nếu đã được cấp)
Hình màu chụp phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu:
Đổi bằng lái xe: 4 tấm (1 tấm 3×4 và 3 tấm 2×3)
Thi ghép A1 hoặc thi A1: 7 tấm (1 tấm 3×4 và 6 tấm 2×3)

Ghi chú:
-Trường hợp đổi GPLX Việt Nam có thể gia hạn, bổ sung:
oGiấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận/huyện cấp
oBản sao y chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu
-Trường hợp là du học sinh hay người Việt Nam làm việc ở nước ngoài không có passport nước ngoài thì cần bổ sung:
oGiấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận/huyện cấp không quá 1 năm
oGiấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu và hộ chiếu Việt Nam có dấu nhập cảnh gần nhất
oGiấy tờ chứng minh đã từng học tập, làm việc tại nước ngoài
Không nhận bằng lái Quốc tế.
Bằng lái của Nga, Camphuchia và Lào phải có bản dịch tiếng Việt của Lãnh sự quán.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr Linh: 0983 946 062
linhav5000@gmail.com

Website: www.dichcongchunggiare.com

www.dichthuatgiare.net

thanh lap cong ty   |   dich vu thanh lap cong ty  |   thanh lap doanh nghiep  |   dich vu thanh lap doanh nghiep  |   thu tuc thanh lap doanh nghiep   |   thu tuc thanh lap cong ty   |   ho so thanh lap cong ty   |   ho so thanh lap doanh nghiep   |  tu van thanh lap doanh nghiep   |   tu van thanh lap cong ty   |   tu van dau tu   |   giai the doanh nghiep   |   bo sung nganh nghe   |   thanh lap cong ty TNHH   |   chuyen doi tru so   |   tang giam von   |   thay doi dai dien phap luat   |   tu van dau tu   |   thay doi dai dien phap luat   |  lap du an   |   dang ky logo   |   dang ky nhan hieu   |   dang ky ma vach   |   dang ky thuong hieu   |   lap du an dau tu   |   thu tuc doi bang lai xe nuoc ngoai   |   bang lai xe   |   giay phep lai xe   |   ho so doi bang lai xe nuoc ngoai

bang lai quoc te  | doi bang quoc te  | doi giay phep lai xe  | giay phep lai xe moto  | lam bang lai xe quoc te  | doi bang lai xe moi  | lam bang lai xe oto |  lam bang lai quoc te | doi bang lai quoc te | doi giay phep lai xeoto | thu tuc xin cap lai bang lai xe oto | doi bang lai xe | giay phep lai xe oto  | doi bang lai xe quoc te | ho so doi bang lai xe oto  | cap doi bang lai xe  | chuyendoi bang lai xe quoc te  | mau bang lai xe

bang lai quoc te  | doi bang quoc te  | doi giay phep lai xe  | giay phep lai xe moto  | lam bang lai xe quoc te  | doi bang lai xe moi  | lam bang lai xe oto |  lam bang lai quoc te doi bang lai quoc te | doi giay phep lai xe oto | thu tuc xin cap lai bang lai xe oto | doi bang lai xe | giay phep lai xe oto  | doi bang lai xe quoc te | ho so doi bang lai xe oto  | cap doi bang lai xe  | chuyen doi bang lai xe quoc te  | mau bang lai xe